CÁC LỚP CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC ĐANG DIỄN RA

Giáo viên Tiếng Anh Bình Định – Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Ôn thi Tiếng Anh Vòng 1 – Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Giáo viên Tiếng Anh – Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Giáo viên Mầm non – Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Công chức Bắc Giang – Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Công chức Hà Nội – Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Công chức Vĩnh Phúc – Tham gia nhóm Zalo

CÁC LỚP CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC ĐANG DIỄN RA

Giáo viên Tiếng Anh Bình Định –      Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Ôn thi Tiếng Anh Vòng 1 – Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Giáo viên Tiếng Anh –         Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Giáo viên Mầm non –           Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Công chức Bắc Giang –      Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Công chức Hà Nội –            Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Công chức Vĩnh Phúc –      Tham gia nhóm Zalo

CÁC LỚP CÔNG CHỨC
VIÊN CHỨC ĐANG học

Giáo viên Tiếng Anh Bình Định – Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Ôn thi Tiếng Anh Vòng 1 – Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Giáo viên Tiếng Anh – Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Giáo viên Mầm non – Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Công chức Bắc Giang – Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Công chức Hà Nội – Tham gia nhóm Zalo

Thí sinh Công chức Vĩnh Phúc – Tham gia nhóm Zalo

GIÁO VIÊN ANH NGỮ

ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

CHUẨN C2 CHÂU ÂU

Theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam A1, A2, B1, B2, C1, C2. Thầy Công đã đạt chuẩn C1 từ năm 2012, và đạt chuẩn cấp độ cao nhất C2 vào năm 2015.

GIÁO VIÊN ANH NGỮ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CHUẨN C2 CHÂU ÂU

Theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam A1, A2, B1, B2, C1, C2. Thầy Công đã đạt chuẩn C1 từ năm 2012, và đạt chuẩn cấp độ cao nhất C2 vào năm 2015.

3b

LUYỆN THI ANH NGỮ
VÀO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Thầy Công luyện thi Tiếng Anh chuyên biệt, tập trung vào các yêu cầu và đãi ngộ của cơ quan nhà nước và các cơ sở giáo dục công lập, cập nhật sát sao những điều khoản được quy định trong các văn bản nhà nước mới ban hành.

Anh Ngữ CEFR

Thầy Công có liên kết đào tạo với nhiều trường trong số 12 trường Đại học được Bộ Giáo Dục cấp phép khảo thí chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn CEFR.

Anh Ngữ IELTS THPT

Theo dự án tuyển sinh của các trường Đại học, nếu học sinh THPT đạt IELTS từ 5.0 trở lên, sẽ được quy đổi điểm IELTS thành điểm thi tuyển sinh, cụ thể như IELTS 5.0 quy đổi thành 8,0 điểm; IELTS 5.5 thành 8,5 điểm,…

Anh Ngữ Nâng hạng Công Chức

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về hình thức, nội dung và thời gian thi nâng ngạch: Môn ngoại ngữ - Thi trắc nghiệm - Nội dung thi 30 câu hỏi - Thời gian thi 30 phút.

Anh Ngữ Công Chức Vòng 1

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển công chức Vòng 1: Môn ngoại ngữ - Thi trắc nghiệm - Nội dung thi 30 câu hỏi - Thời gian thi 30 phút.

Anh Ngữ Công Chức Vòng 2

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển công chức Vòng 2: Thi phỏng vấn 30 phút; thi viết 180 phút. Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì thời gian thi phỏng vấn và thời gian thi viết được thực hiện theo quy định này.

Anh Ngữ Vòng Thi Giảng

Khóa học cho ứng viên thi Giáo viên Tiếng Anh. Thầy Công sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức về "Đổi mới phương pháp giáo dục", "Dạy học tích cực", thể hiện nội dung trong Giáo án và phần thi giảng.

LUYỆN THI ANH NGỮ
VÀO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Thầy Công luyện thi Tiếng Anh chuyên biệt, tập trung vào các yêu cầu và đãi ngộ của cơ quan nhà nước và các cơ sở giáo dục công lập, cập nhật sát sao những điều khoản được quy định trong các văn bản nhà nước mới ban hành.

Anh Ngữ CEFR

Thầy Công có liên kết đào tạo với nhiều trường trong số 12 trường Đại học được Bộ Giáo Dục cấp phép khảo thí chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn CEFR.

Anh Ngữ IELTS THPT

Theo dự án tuyển sinh của các trường Đại học, nếu học sinh THPT đạt IELTS từ 5.0 trở lên, sẽ được quy đổi điểm IELTS thành điểm thi tuyển sinh, cụ thể như IELTS 5.0 quy đổi thành 8,0 điểm; IELTS 5.5 thành 8,5 điểm,…

Anh Ngữ
Nâng hạng Công Chức

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về hình thức, nội dung và thời gian thi nâng ngạch: Môn ngoại ngữ - Thi trắc nghiệm - Nội dung thi 30 câu hỏi - Thời gian thi 30 phút.

Anh Ngữ
Công Chức Vòng 1

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển công chức Vòng 1: Môn ngoại ngữ - Thi trắc nghiệm - Nội dung thi 30 câu hỏi - Thời gian thi 30 phút.

Anh Ngữ
Công Chức Vòng 2

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển công chức Vòng 2: Thi phỏng vấn 30 phút; thi viết 180 phút. Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì thời gian thi phỏng vấn và thời gian thi viết được thực hiện theo quy định này.

Anh Ngữ
Vòng Thi Giảng

Khóa học cho ứng viên thi Giáo viên Tiếng Anh. Thầy Công sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức về "Đổi mới phương pháp giáo dục", "Dạy học tích cực", thể hiện nội dung trong Giáo án và phần thi giảng.

LUYỆN THI ANH NGỮ
VÀO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Thầy Công luyện thi Tiếng Anh chuyên biệt, tập trung vào các yêu cầu và đãi ngộ của cơ quan nhà nước và các cơ sở giáo dục công lập, cập nhật sát sao những điều khoản được quy định trong các văn bản nhà nước mới ban hành.

Anh Ngữ CEFR

Thầy Công có liên kết đào tạo với nhiều trường trong số 12 trường Đại học được Bộ Giáo Dục cấp phép khảo thí chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn CEFR.

Anh Ngữ IELTS THPT

Theo dự án tuyển sinh của các trường Đại học, nếu học sinh THPT đạt IELTS từ 5.0 trở lên, sẽ được quy đổi điểm IELTS thành điểm thi tuyển sinh, cụ thể như IELTS 5.0 quy đổi thành 8,0 điểm; IELTS 5.5 thành 8,5 điểm,…

Anh Ngữ
Nâng hạng Công Chức

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về hình thức, nội dung và thời gian thi nâng ngạch: Môn ngoại ngữ - Thi trắc nghiệm - Nội dung thi 30 câu hỏi - Thời gian thi 30 phút.

Anh Ngữ
Công Chức Vòng 1

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển công chức Vòng 1: Môn ngoại ngữ - Thi trắc nghiệm - Nội dung thi 30 câu hỏi - Thời gian thi 30 phút.

Anh Ngữ
Công Chức Vòng 2

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển công chức Vòng 2: Thi phỏng vấn 30 phút; thi viết 180 phút. Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì thời gian thi phỏng vấn và thời gian thi viết được thực hiện theo quy định này.

Anh Ngữ
Vòng Thi Giảng

Khóa học cho ứng viên thi Giáo viên Tiếng Anh. Thầy Công sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức về "Đổi mới phương pháp giáo dục", "Dạy học tích cực", thể hiện nội dung trong Giáo án và phần thi giảng.

CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN QUA CON SỐ

Những con số ấn tượng trong sự nghiệp Luyện thi Tiếng Anh của thầy Công

Kinh Nghiệm
0 +

Thầy có kinh nghiệm trên 15 năm trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng cho nhiều đối tượng học viên từ trẻ nhỏ cho tới cán bộ, người đi làm, luyện thi học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh yếu kém, luyện thi chứng chỉ CEFR, chứng chỉ IELTS, luyện thi thạc sỹ …

Học Viên Thành Công
0 +

Liên tục nhiều năm gần đây, thầy Công trực tiếp dạy ôn thi công chức viên chức tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thầy đang giữ kỷ lục về việc luyện thi công chức viên chức và thi thạc sỹ mà chưa có trường hợp nào trượt

Chương Trình Luyện Thi
0

6 Chương trình luyện thi Tiếng Anh của Thầy Công là: Anh ngữ CEFR, Anh ngữ IELTS THPT, Anh ngữ Nâng hạng Công chức, Anh ngữ Công chức Vòng 1, Anh ngữ Công chức Vòng 2, Anh ngữ vòng thi giảng

ANH NGỮ TRỞ THÀNH

ĐIỀU KIỆN

Về thi môn ngoại ngữ khi tuyển dụng và nâng ngạch công chức, pháp luật quy định: công chức có chứng chỉ ngoại ngữ theo đúng quy định, đồng thời còn phải thi môn ngoại ngữ khi thi tuyển và thi nâng ngạch công chức. Môn ngoại ngữ thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính gồm 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

HỌC VIÊN CẢM NHẬN

VỀ THẦY CÔNG

"Về trình độ chuyên môn của thầy Công thì không cần nói nữa vì thầy là đỉnh cao rồi. Cái mình muốn đánh giá cao ở đây là thầy có khả năng cập nhật rất sát sao với kỳ thi, như thể thầy là người ra đề thi vậy"
Lan Trần
Giáo viên Tiếng Anh
"Một người mất gốc Tiếng Anh hoàn toàn như mình, nhờ thầy Công giảng dạy mà thi môn điều kiện Tiếng Anh được điểm 8. Thầy là người tận tâm và chu đáo với học viên nhất mà mình từng biết"
Anh Lê
Giáo viên Toán
"Mình thi chuyên viên của Bộ Công Thương, phải qua 2 vòng Tiếng Anh (điều kiện và chuyên ngành). Nhờ được thầy Công luyện ròng rã trong 3 tháng trời mà mình đã trúng tuyển công việc mơ ước"
Hải Vũ
CV Bộ Công Thương
"Mình là thủ khoa Giáo viên Tiếng Anh kỳ thi tuyển viên chức giáo dục Hà Nội 2021 với điểm thi chuyên ngành 95.5 điểm. Hiện là GV Trường THCS Đồng Quang - Quốc Oai. Mình chân thành giới thiệu các bạn đăng ký học thầy Đặng Hồng Công"
Mai Nguyễn
Giáo viên Tiếng Anh
"Mình tham gia thi tuyển viên chức giáo viên Tiếng Anh năm 2021 khi 41 tuổi, tại huyện Ứng Hòa - Hà Nội. Bằng phương pháp phù hợp và kiến thức trúng mục tiêu, thầy Công đã giúp mình thoát khỏi cảnh GV hợp đồng"
Hằng Lê
Giáo viên Tiếng Anh
"Mình thi chuyên viên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2021. Mình sinh năm 1977 và lo sợ nhất là Vòng thi Tiếng Anh, do kiến thức đã mất hết từ lâu. Thầy Công đã tận tình chỉ bảo qua 10 buổi học và mình đã làm được điều không tưởng"
Hiến Hoàng
CV Bộ KH-ĐT